Menggerakkan jari telunjuk semasa tasyahud (ya atau tidak?)

This is an old post from my old blog.

Catatan ringkas Solah dalam perkara fiqh ranting ini:_

Ringkasan dlm bentuk point perbincangan dari Kitab Sifat Solat Nabi S.A.W , oleh Syaikh al-Muhaddith Abdul ‘Aziz at-Torifi yang dibuat oleh Dr Abu Ismaaeel Muhammad Fathi bin Ali bin Ibrahim alMalizy/alSakandariy

1- telah thabit dari Baginda Nabi S.A.W akan mengisyarat dgn jari telunjuk ketika tasyahud [hadis riwayat Muslim,90/2],

2- juga telah thabit utk memacukannya [jari itu] ke arah kiblat [hadis riwayat Nasaie (al-Mujtaba’, 2/236) dan Ibn Khuzaimah (sahih Ibn Khuzaimah, 355/1), sahih]

3- adapun perihal gerak-gerak jari ia tidak thabit dari Nabi S.A.W

Rujukan : Sifat Solat Nabi S.A.W , oleh Syaikh al-Muhaddith Abdul ‘Aziz at-Torifi , muka surat 139-141, cetakan pertama tahun 1428H oleh Maktabah Dar al-Manhaj, Riyadh, KSA.

Adapun Syeikh Nasiruddin al-Albani dalam Kitab Sifat Solat Nabinya mensahihkan hadith Wa’il bin Hujr radhiyallahu ‘anhu, Kulaib bin Syihab, ‘Ashim bin Kulaib, Za’idah bin Qudamah yang mengisyaratkan bahawa jari telunjuk digerak-gerakkan semasa tasyahud. Caranya bagaimana? Rujuk:

Hadith ini (Wa’il bin Hujr) tidak disepakati kesahihannya oleh ramai ulama’ dan kerana itu terdapat perbezaan pendapat sama ada digerakkan jari telunjuk atau tidak. Jadi ini betul-betul perkara khilaf yang tidak perlu diperbesarkan dan dibid’ahkan satu sama lain.

Pegangan peribadi Solah: Dah baca banyak pandangan ulama’ sama ada yang gerak jari atau tidak. Kesimpulanku: [Yakin & selesa dengan pandangan Syaikh at-Torifi, tidak digerakkan jari telunjuk semasa tasyahud].

Kesimpulan menyeluruh daripada mazhab (bacaan tambahan):

Pertama : Tidak digerak-gerakkan. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang paling kuat dikalangan orang-orang Syafiiyyah dan Hambaliyah dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm.
Kedua : Digerak-gerakkan. Dan ini merupakan pendapat yang kuat dikalangan orang-orang Malikiyyah dan disebutkan oleh Al-Qodhi Abu Ya’la dari kalangan Hambaliyah dan pendapat sebagian orang-orang Hanafiyyah dan Syafiiyyah.
Ketiga : Ada yang mengkompromikan antara dua hadits di atas. Syaikh Ibnu Utsaimin -rahimahullahu ta’ala- dalam Syarah Zaad Al-Mustaqni’ mengatakan bahwa digerak-gerakkan apabila dalam keadaan berdoa, kalau tidak dalam keadaan berdoa tidak digerak-gerakkan. Dan Syaikh Al-Albany -rahimahullahu ta’ala- dalam Tamamul Minnah mengisyaratkan cara kompromi lain yaitu kadang digerakkan kadang tidak.

Rujukan: http://al-atsariyyah.com/menggerakkan-telunjuk-saat-tasyahhud.html#more-586

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: